----


Automatický Geoelektrický Systém ARES II


Přehled Technické specifikace Ke stažení

Jediná robustní a vodotěsná jednotka sdružuje výkonný vysílač s citlivým přijímačem a řídící částí, bohatě systémově vybavenou pro řešení široké škály měřicích metod.

Vysílač:

Výkon do 850 W
Proud do 5.0 A
Proudové rozlišení 24 bitů
Napětí 2000 Vp-p (aktuální napětí vysílače sleduje optimální úroveň měřeného potenciálu)
Ochrana plně elektronická

Přijímač:

Počet kanálů 10 nebo 1
Rozsah napětí ±20 Vp-p
Napěťové rozlišení 24 bitů
Vstupní impedance 20 MΩ
Filtrace síťového kmitočtu 50 nebo 60 Hz přepínatelný zářezový filtr


Měřicí metody:

 • 2D/3D/4D multielektrodová odporová a IP tomografie
 • VES – vertikálmí elektrické sondování (měrný odpor a IP)
 • RP – odporové a IP profilování
 • SP – spontánní polarizace
 • Prozařování mezi vrty
 • Spojité měření s GPS

Podporovaná uspořádání:

 • Wenner alpha / beta / gama, Wenner-Schlumberger, dipól-dipól, pól-dipól, reverzní pól-dipól, pól-pól, ekvatoriální dipól-dipól, MGM (metoda násobného gradientu), prozařování mezi vrty a mezi vrtem a povrchem, uživatelsky definovaná uspořádání

Měření - vlastnosti:

 • Kontrola uzemnění
 • Automatická kalibrace
 • Automatická volba počtu cyklů a kontrola měřených hodnot
 • Snadné přerušení a znovuspuštění měření
 • Možnost prodloužení profilu s pomocí rolování kabelových sekcí
 • Celková přesnost:
  lepší než 1 % (typicky)
 • IP – indukovaná polarizace:
  až 20 nastavitelných IP oken – každé max. 30 s, s krokem 20 / 16.66 ms
 • Puls:
  0.2 s – 30 s, krok 0.1 s
 • Kompenzace SP:
  odstranění konstantního a lineárně se měnící SP
 • Stacking (průměr z více měření):
  manuální nebo automatický (adaptivní nastavení úrovně)
  nastavitelný optimální měřený potenciál a maximální přípustná chyba měření
 • Ukládané hodnoty:
  poloha měřeného bodu, výstupní proud, SP, zdánlivý odpor, směrodatná odchylka, indukovaná polarizace se směrodatnou odchylkou až pro 20 oken IP
 • Počet elektrod:
  max. 65000 v jednom měřicím uspořádání

Řídící jednotka

 • Jednoduchá obsluha s alfanumerickou klávesnicí a grafickým 4,7" LCD displejem s vysokým rozlišením
 • Jednoduchá horizontální a vertikální kontrola konzistence dat v reálném čase s možností přeměření dat
 • Zobrazení vybíjecí křivky na displeji v reálném čase
 • Měřicí systém může být aktualizován s pomocí Internetu
 • Bezpečnostní spínač
 • Paměť:
  256 MB, 100 souborů, více než 5 mil. bodů
 • PC interface:
  USB
 • PC software:
  zabezpečuje přenos dat a jejich export pro interpretační programy (RES2DINV / RES3DINV, Surfer, IPI2WIN a další) a zavedení měřicích procedur do řídící jednotky
 • Napájení:
  12 V autobaterie, 12 V bateriový zásobník (připevnitelný k řídící jednotce) nebo 12 V měnič
  AC/DC adaptér pro práci v kanceláři
 • Konektory:
  pro měřicí proudové a napěťové svorky, stažení dat (USB a flash disk), GPS, baterii
  a jeden univerzální pro měřící příslušenství
 • Rozměry:
  15 x 21 x 40 cm
 • Hmotnost:
  5.9 kg
 • Pracovní podmínky:
  -10°C až +60°C, vodotěsný


----