----Magnetická Susceptibilita - Často kladené otázky

  • Hloubkový dosah kapametrů

  • Jmenovitý osový hloubkový dosah kapametrů je přibližně roven průměru jejich senzoru (pro přístroje Multi kappa je to 500 mm, 250 mm, 125 mm). Na těchto hloubkách je dosaženo příjmu 90 % signálu. Hlouběji položené objekty lze identifikovat za předpokladu, že jejich susceptibilita je značně vyšší než susceptibilita nadložní vrstvy (např. u feromagnetických objektů).

  • Způsob kalibrace

  • Kapametry jsou kalibrovány na plochém povrchu velkého standardu susceptibility, který nahrazuje homogenní poloprostor.

  • Měření vzorků hornin

  • Tvarové rozdíly (např. u vzorků vrtních jader) mohou být částečně kompenzovány geometrickým faktorem. Měření malých a nepravidelných vzorků může dát jen velmi informativní a relativní výsledky.----