----


Gama spektrometry a radiometry - často kladené otázky

 • Jaké veličiny měříme?

 • GAMMA SURVEYOR VARIO slouží pro stanovení koncentrací přirozeně radioaktivních prvků K, U, Th (%, ppm, ppm) a přirozeného dávkového příkonu (nGy/h). Přirozený dávkový příkon je spektrálně závislá veličina, která je odvozena od koncentrací K, U, Th podle definice IAEA.

 • Způsob kalibrace

 • GAMMA SURVEYOR VARIO je kalibrován na vysokoobjemových standardech, připravených podle pravidel IAEA. Základní kalibrace odpovídá podmínkám nekonečného homogenního poloprostoru (velký rovný porch hmoty s rovnoměrným rozložením přirozeně radioaktivních prvků). Pro měření ve vrtu (borehole mode) je kalibrační faktor automaticky přepnut na geometrii vrtu.

 • Vyhodnocování výsledků v cps (ROI)

 • Tradiční radiometrický způsob, založený na vyhodnocování cps ve zvolených oknech (ROI), nemůže být považován za absolutní měření. Různé přístroje, vybavené různými druhy detektrorů (z hlediska velikosti a materiálu), dávají ve stejných podmínkách různé odezvy v cps. Tento způsob měření nemůže nahradit kalibrované měření koncentrací K, U, Th a dávkového příkonu.

 • Doba měření

 • Doba měření určuje kvalitu stanovení koncentrací K, U, Th a dávkového příkonu. Její správná volba závisí na požadované přesnosti výsledků, celkové úrovni záření gama a na velikosti a druhu detektoru.

 • Měření na vzorcích s omezenými rozměry

 • V mnoha případech takové měření představuje nesprávný postup a dává pouze informativní a relativní výsledky. Velikost, tvar a homogenita vzorku spolu se vzdáleností od detektoru mohou ovlivnit výsledek měření o stovky procent. Jestliže takové vzorky jsou měřeny poblíž povrchu země, výsledky jsou ovlivněny více vlastnostmi půdy či horniny než materiálem samotného vzorku.

 • Laboratorní měření

 • GAMMA SURVEYOR VARIO umožňuje laboratorní měření vzorků vrtních jader nebo jiných vzorků různých tvarů a objemů. Za tímto účelem je potřeba provést uživatelskou kalibraci přístroje s pomocí sady kalibračních standardů se stejným tvarem a objemem, jako měřené vzorky (měření probíhá s použitím přístrojového stojanu a stínění).

 • Enegetická stabilizace spektra

 • Tato operace kompenzuje posun spektra před dalším zpracováním. GAMMA SURVEYOR VARIO zabezpečuje energetickou stabilizaci pomocí umělých nebo přirozených izotopů. Užití umělých izotopů zkracuje a zpřesňuje stabilizační fázi obzvlášť v případě měření materiálů s velmi nízkou přirozenoou radioaktivitou.

 • Mobilní měření

 • Sonda GS CAR se upevňuje k zadní části vozu nebo na saně. Rychlost pohybu (např. 10-20 km/h) je dána požadovaným rozlišením.----