----


Novinky


 • Gravimetrie
  Od začátku měsíce září 2019 nabízíme nové zařízení: pozemní gravimetr LG-1 Galileo. Obsahuje lehký křemíkový senzor, odnímatelnou řídící jednotku a pokročilou technologii zpracování signálu. Vlastnosti přístroje umožňují kvalitní provedení soudobého pozemního gravimetrického průzkumu.

 • Elektromagnetické systémy
  Vícehloubkové aparatury pro měření vodivosti CMD-E, CMD-ME a CMD-ME 6L vytvořily nový světový standard pro mělký EM průzkum. Umožňují kalibrované vyhodnocení hloubkového vodivostního gradientu při jednom měřicím průchodu. Všechny sondy jsou dodávány s novou řídící jednotkou, která obsahuje dva Bluetooth kanály, GPS přijímač a černobílý nebo barevný displej. Také je dostupná aplikace pro chytré telefony a komfortní postroj pro boční i přední nesení.

 • Gama spektrometry
  GAMMA SURVEYOR VARIO - 2048-kanálový geofyzikální gama spektrometr se stal velmi rychle populárním.
  Klasické modely spektrometrů Gamma Surveyor a Gamma Surveyor II však stále zůstávají v nabídce. Jejich příznivá cena a naše podpora je klienty kvitována s povděkem již řadu let.

 • Magnetická susceptibilita
  Přístroje Multi Kappa umožňují terénní měření gradientu magnetické susceptibility, které je vhodné pro archeologický a geologický průzkum. Měřené hodnoty v rozsahu 10-6 až 1 jsou kalibrované v jednotkách SI. Multi Kappa a malý ruční přístroj SM-20 tvoří sadu vhodnou jak pro mělké, tak i hlubší průzkumy magnetické susceptibility.

 • Geoelektrické systémy
  Abychom dále vyšli vstříc požadavkům našich klientů, rozšířili jsme výběr multielektrodových kabelů (viz sekce Geoelektrické systémy – Doporučené sestavy). Pasivní a aktivní kabely jsou nyní nabízeny v řadě významně cenově zvýhodněných sestav, založených na výkonných jednotkách ARES a ARES II. Tyto sestavy s krátkou dodací dobou jsou vhodné pro široké spektrum úloh (od běžného jednokanálového průzkumu k rozsáhlému 10-ti kanálovému, vodnímu, vrtnímu a jinému speciálnímu průzkumu).

 • Metodické příručky:
  Doporučujeme věnovat pozornost našim metodickým příručkám pro elektromagnetický průzkum měrné vodivostiodporovou a IP tomografii. Tyto příručky obsahují jak teoretický úvod daných metod tak množství užitečných typických aplikací.

  Nová edice příručky pro elektromagnetický průzkum měrné vodivosti je doplněna o pokročilou fyzikální teorii užitečnou jak pro akademickou sféru, tak pro zkušené uživatele. Tuto kapitolu naleznete na konci příručky.

 • V roce 2020 vystavujeme na těchto hlavních akcích:
  PDAC - 1. - 4. března 2020, Toronto, Kanada
  SAGEEP - 29. března - 2. dubna 2020, Denver, Colorado, USA
  EAGE Near Surface - 30. srpna - 3. září 2020, Bělehrad, Srbsko

 • 1st GFI Workshop 2018
  Electromagnetic Conductivity and Earth Resistivity/IP Tomography Surveys
  (Geofyzikální průzkum metodami elektromagnetického měření vodivosti a odporové / IP tomografie)

  Ve dnech 24. - 26. dubna 2018 se v prostorách GF Instruments v Brně konala konference Electromagnetic Conductivity and Earth Resistivity/IP Tomography Surveys.

  Děkujeme všem zúčastněným za sdílení zkušeností, prezentace zajímavých projektů i teorie, diskuze, networking a společně strávený čas. • sidlo

----